Módszertani füzetek

Kozjek-Gulyás Anett: Kínai nyelvtanulási stratégiák használatának modellje

ISSN: 
2062-2473
Szerkesztette: 
Füstös László – Tárnok Orsolya
Kiadta: 
PPKE BTK Szociológia Intézet
Kiadás éve: 
2014
Oldalszám: 
19
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A kínai nyelv tanulása iránti fokozott érdeklődés indokolttá teszi a kínai nyelv tanulási stratégiáinak kutatását.

Kozjek-Gulyás Anett: A kínai középosztály Kínában

ISSN: 
2062-2473
Szerkesztette: 
Füstös László – Tárnok Orsolya
Kiadta: 
TEAM Társadalmi Elemzések Műhelye PPKE BTK Szociológiai Intézet
Kiadás éve: 
2014
Oldalszám: 
21
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A kínai középosztály kialakulásának folyamatáról, fejlődésének jelenlegi állapotáról készülő elemzésnek számolnia kell azzal, hogy a szociológiai fogalmak alkalmazása Kína sajátos történelmi és kulturális hagyománya miatt csak szűkített értelmezéssel leh

Kozjek-Gulyás Anett: A nyelvtanulási stratégiák szerepe a kínai nyelv tanulásában

ISSN: 
2062-2473
Alcím: 
A nyelvtanulási stratégiák szerepe a kínai nyelv tanulásában
Szerkesztette: 
Füstös László – Tárnok Orsolya
Kiadta: 
TEAM Társadalmi Elemzések Műhelye PPKE BTK Szociológiai Intézet
Kiadás éve: 
2014
Oldalszám: 
326

Kozjek-Gulyás Anett tanulmánya a nyelvtanulási stratégiák szerepét célozza vizsgálni a kínai nyelv (elsősorban magyarországi, magyar anyanyelvű diákoknak való) tanításában.

Füstös László: Látens változós modellek

ISSN: 
ISSN 2062-2473
Alcím: 
A sokváltozós adatelemzés módszerei
Szerkesztette: 
Füstös László
Kiadta: 
MTA Szociológiai Kutatóintézete Társadalomtudományi Elemzések Akadémiai Műhelye (TEAM)
Kiadás éve: 
2010
Oldalszám: 
640
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A sokváltozós statisztikai módszereket sokan említik többváltozós statisztikai módszerekként. A különbség a két megnevezés között csekélynek tűnik, azonban akik többváltozós statisztikaként említik, nem látják a módszerek lényegét; ti.

Társadalomstatisztika

ISSN: 
2062-2473
Alcím: 
Elsőgenerációs statisztikai módszerek
Szerkesztette: 
Füstös László, Tárnok Orsolya
Kiadta: 
TEAM Társadalmi Elemzések Alkalmazott Műhelye
Kiadás éve: 
2016
Oldalszám: 
274
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A Társadalomstatisztika az elsőgenerációs statisztikai módszerek összefoglalását tartalmazza.

Füstös László - Tárnok Orsolya: Strukturális egyenletek modelljei

ISSN: 
HU ISSN 2062-2472
Alcím: 
Másodgenerációs statisztikai módszerek
Szerkesztette: 
Füstös László - Tárnok Orsolya
Kiadta: 
Társadalmi Elemzések Alkalmazott Műhelye
Kiadás éve: 
2017
Oldalszám: 
148
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A társadalomtudósok már régóta használnak statisztikai elemzéseket, hogy felderítsenek és konfirmáljanak kutatási megállapításokat. Az első-generációs statisztikai módszerek alkalmazása, mint a faktorelemzés és a regresszió elemzés dominálta az alkalmazásokat egészen a 80-as évekig. A 90-es évek elejétől azonban a másod-generációs módszerek terjedtek el nagyon gyorsan olyannyira, hogy számos tudományterületen a statisztikai eszközök közel 50%-át már reprezentálják.

A többszempontú adatelemzés modelljei

ISSN: 
HU ISSN 2062-2473
Alcím: 
Többdimenziós adatmátrixok elemzésének módszerei
Szerkesztette: 
Füstös László és Tárnok Orsolya
Kiadta: 
TEAM Társadalmi Elemzések Alkalmazott Műhelye
Kiadás éve: 
2017
Oldalszám: 
171
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A társadalomtudomány komplex fogalmainak kifejezéséhez nagyon gyakran a pszichológiában kidolgozott faktorelemzés módszerét használja. A faktorelemzés segítségével a mögöttes, közvetlenül nem megfigyelhető fogalmakat és összefüggéseket az empirikus, korrelált változókból származtatják. A korreláció matematikailag csupán a kovariancia egy mutatója (standardizált változata). Charles Spearman (1927), a faktorelemzés egyik kidolgozója volt az, aki más értelmezést adott a megfigyelt változók kapcsolódásainak.

Tartalom átvétel