Társadalmi FÜZETEK

Az Easterlin paradoxon

ISSN: 
HU ISSN 2415-9697
Alcím: 
Az Easterlin paradoxon: vajon boldogabbak és elégedettebbek vagyunk-e az életszínvonalunk emelkedésével
Szerkesztette: 
Füstös László, Tárnok Orsolya
Kiadta: 
TEAM Társadalmi Elemzések Műhelye PPKE BTK Szociológiai Intézet
Kiadás éve: 
2015
Oldalszám: 
10
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

Az Easterlin paradoxon: vajon boldogabbak és elégedettebbek vagyunk-e az életszínvonalunk emelkedésével. Richard Easterlin az 1970-es évek közepén hívta fel a figyelmet arra, hogy az egymást követő nemzedékek általában tehetősebbek, gazdagabbak, mint a szüleik vagy a nagyszüleik, azonban úgy tűnik, hogy nincs boldogabb életük, nem boldogabbak náluk.

Füstös László - Tárnok Orsolya: Társadalmi Indikátorok, társadalmi terek, 2002 – 2012

ISSN: 
2415-9697
Alcím: 
Európai társadalmak az intézmények és az emberek iránti bizalomtérben, az elégedettségtérben és az értéktérben EUrópai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE), European Social Survey (ESS)
Szerkesztette: 
Füstös László, Tárnok Orsolya
Kiadta: 
TEAM Társadalmi Elemzések Műhelye PPKE BTK Szociológiai Intézet
Kiadás éve: 
2015
Oldalszám: 
226
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A Társadalmi füzetek 2015/1 online kiadványunk fő célkitűzése az Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE, European Social Survey, ESS) tíz éves, 2002-2012-ig terjedő, kétévenkénti felmérések (6 Hullám adatai) adatbázisának legkorszerűbb statisztikai módszerekkel történő összehasonlító elemzése.

Antalóczy Tímea - Füstös László - Hankiss Elemér: Az élet célja, értelme

ISSN: 
2415-9697
Szerkesztette: 
Antalóczy Tímea, Füstös László
Kiadta: 
MTA SZKI, PTI
Kiadás éve: 
2011

Egyetlen kérdés, a Mi az Ön életének célja kérdés mentén körvonalazódtak elméleteink, modelljeink. Vizsgáltuk többek között azt, hogy a válaszadások alapján meg tudunk-e különböztetni életcél-típusokat.

Füstös László: Társadalmi diszkrimináció

ISSN: 
2415-9697
Szerkesztette: 
Antalóczy Tímea, Füstös László
Kiadta: 
MTA SZKI, PTI
Kiadás éve: 
2011
Oldalszám: 
20
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A 21 item minden olyan feltételezést nevesít, amely a diszkrimináció leggyakoribb előfordulásaira utal, s amit az Esélyegyenlőségi Törvény védett tulajdonságként jelöl. A válaszok alapján 4 csoport különíthet el, melyek között jelentős szakadás figyelhető meg.

Füstös László: Társadalmi indikátorok, társadalmi terek

ISSN: 
2415-9697
Szerkesztette: 
Antalóczy Tímea, Füstös László
Kiadta: 
MTA SZKI, PTI
Kiadás éve: 
2011
Oldalszám: 
100
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A magyar társadalom intézmények iránti bizalma lényegesen csökkent 2002-től 2009-ig. Ez a csökkenés, ez a bizalomvesztés 75,7%-os, ha 100 %-osnak vesszük a 2002-es év bizalmi szintjét, – ami lényegében megegyezett Európa többi országában mért bizalmi szinttel –, akkor 2009-es év bizalmi szintje csupán háromnegyede a 2002-es évinek (vagyis egynegyeddel csökkent).

Laki Ildikó: Hátrányos megkülönböztetés, diszkrimináció

ISSN: 
2415-9697
Szerkesztette: 
Antalóczy Tímea, Füstös László
Kiadta: 
MTA SZKI, PTI
Kiadás éve: 
2011
Oldalszám: 
13

A társadalom tagjainak többsége a mindennapjaiban éli meg a kirekesztést, a peremhelyzetre kerülést. Ez egyéni és társadalmi szinten egyaránt komoly kihívások elé állítja az amúgy is kisebbségi érzésekkel küzdőket, az érintett csoportokat.

Kovács Gábor: Vallásosság és vallási felekezethez való tartozás

ISSN: 
2415-9697
Szerkesztette: 
Antalóczy Tímea, Füstös László
Kiadta: 
MTA SZKI, PTI
Kiadás éve: 
2011
Oldalszám: 
26
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

Jelen tanulmány az Európai Társadalmak Összehasonlító Vizsgálata 2010/11. (5. hullám) vallásosságra vonatkozó kérdéseinek vizsgálata. Ehhez hasonló vallásszociológiai elemzésekkel számos forrásban találkozhatunk.

Füstös László: Értékindikátorok

ISSN: 
2415-9697
Szerkesztette: 
Antalóczy Tímea, Füstös László
Kiadta: 
MTA SZKI, PTI
Kiadás éve: 
2011
Oldalszám: 
61

A tanulmány kitűzött célja, hogy feltérképezze a magyar lakosság értékrendszerét. Ehhez kétféle tesztet vizsgálunk, a Rokeach- és a Schwartz-féle értékteszteket. Ezt a két értéktesztet össze is hasonlítjuk egymással. Megnézzük, hogy a magyarok milyen értékrendszerrel rendelkeznek.

Acsády Judit - Néray Bálint - Schmidt Andrea: Összefüggések az állampolgári aktivitás, a nemek közötti egyenlőtlenségek mértéke, valamint a válaszadók boldogság érzése és szabad döntéseik esélye között 23 európai állam adatainak alapján

ISSN: 
2415-9697
Szerkesztette: 
Antalóczy Tímea, Füstös László
Kiadta: 
MTA SZKI, PTI
Kiadás éve: 
2011
Oldalszám: 
25
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

Elemzésünk kiindulópontja az volt, hogy az európai társadalmak alapértékei között tarthatjuk számon az állampolgári aktivitást, és a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésére való törekvést.

Tartalom átvétel