Füstös László: Társadalmi diszkrimináció

ISSN: 
2415-9697
Szerkesztette: 
Antalóczy Tímea, Füstös László
Kiadta: 
MTA SZKI, PTI
Kiadás éve: 
2011
Oldalszám: 
20
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A 21 item minden olyan feltételezést nevesít, amely a diszkrimináció leggyakoribb előfordulásaira utal, s amit az Esélyegyenlőségi Törvény védett tulajdonságként jelöl. A válaszok alapján 4 csoport különíthet el, melyek között jelentős szakadás figyelhető meg. A válaszok gyakorisági skáláján az egyes itemek az alábbi átlaggal szerepelnek: - az első csoportba azok a tulajdonságok tartoznak, amelyek döntően objektív jellemzői az egyénnek. Azonos súllyal az élen áll a hátrányos megkülönböztetésben az életkor és a vidéki származás (1,38), ez fokozatosan csökkenő mértékben az egészségi állapot (1,36), a vagyoni helyzet (1,33), a családi háttér, a származás, illetve a politikai nézet követ (1,31). - a második csoportba elenyésző különbséggel, de monoton csökkenő módon a diszkriminációnak szubjektív elemeiről vallották a megkérdezettek, hogy e területeken már érte őket hátrányos megkülönböztetés. Az élen a nemi és a vallási kirekesztés áll (1,24), elenyésző szakadást követően folyamatosan csökkenő mértékben azok a tulajdonságok állnak, amelyek sérelmét az egyén nehezen tolerálja. Ide tatoznak a nemzetiségi-kisebbségi csoporthoz, valamely fajhoz való tartozást érintő sérelmek (1,18), a foglalkoztatás, az anyanyelv és a bőrszín miatti hátrányok (1,17-1,15). - A harmadik csoport az előzőeknél heterogénebb, mivel ide az anyaság, apaság miatti megkülönböztetés, a fogyatékosság és az állampolgársági hovatartozás sorolható (1,13-1,11). - a negyedik csoportba – jelentős távolságra az előző háromtól – ismét egy homogénebb állítás-tömb található, amely a megkérdezettek szexuális irányultsága, nemi identitása, HIV fertőzöttsége miatti sérelmek mértékére utal (1,04-1,03).