Füstös László: Értékindikátorok

ISSN: 
2415-9697
Szerkesztette: 
Antalóczy Tímea, Füstös László
Kiadta: 
MTA SZKI, PTI
Kiadás éve: 
2011
Oldalszám: 
61

A tanulmány kitűzött célja, hogy feltérképezze a magyar lakosság értékrendszerét. Ehhez kétféle tesztet vizsgálunk, a Rokeach- és a Schwartz-féle értékteszteket. Ezt a két értéktesztet össze is hasonlítjuk egymással. Megnézzük, hogy a magyarok milyen értékrendszerrel rendelkeznek. Tehát először az értékeket térképezzük fel, hogy megtudjuk, melyek kapcsolódnak egymáshoz illetve, melyek állnak szemben egymással, azaz megrajzoljuk a magyar lakosság értéktérképét. Ezt követően a klaszterelemzés segítségével értéktípusokat alkotunk meg, vagyis egymáshoz közel (térbeli távolság) álló értékeket összevonunk és klasztereket hoztunk létre. Mivel tudva levő, hogy az értékek erős kapcsolatot mutatnak a társadalmi jellemzőkkel, ezért részletesen megvizsgáljuk, hogy az egyes klaszterekbe milyen társadalmi-demográfiai hátterű emberek találhatók. Az adatok az Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE) (European Social Survey, ESS) 2010-es felméréséből (5. Hullám) (MTA Politikai Tudományok Intézete és MTA Szociológiai Kutatóintézet) származnak. Az ESS 2010-es felmérés elemszáma: 1561 fő, érvényes elemszáma: 1460 fő.