Acsády Judit - Néray Bálint - Schmidt Andrea: Összefüggések az állampolgári aktivitás, a nemek közötti egyenlőtlenségek mértéke, valamint a válaszadók boldogság érzése és szabad döntéseik esélye között 23 európai állam adatainak alapján

ISSN: 
2415-9697
Szerkesztette: 
Antalóczy Tímea, Füstös László
Kiadta: 
MTA SZKI, PTI
Kiadás éve: 
2011
Oldalszám: 
25
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

Elemzésünk kiindulópontja az volt, hogy az európai társadalmak alapértékei között tarthatjuk számon az állampolgári aktivitást, és a társadalmi egyenlőtlenségek mérséklésére való törekvést. Feltételeztük azt, hogy az emberek boldogabbnak érzik magukat, és úgy vélik, szabadabban dönthetnek az életükről abban az esetben, ha ezek az értékek érvényesülnek. Az elemzés során azt a hipotézist vizsgáltuk, hogy az emberek boldogság érzetét és szabadon döntésük esélyét befolyásolja az, ha aktív polgárként élnek. Ennek kimutatásra az ESS adatbázisban az önkéntes tevékenységre vonatkozó kérdés szolgált. Várakozásainknak megfelelően megállapítható az, hogy valaki önkéntes tevékenységet vállal szignifikánsan növeli az egyéni boldogság értékét, továbbá az önkéntes tevékenység szignifikánsan pozitívan növeli a szabad döntés szubjektív esélyét. Az elemzésbe bevont, országszintű gender gap mutató segítségével kimutathatóvá vált, hogy a nemek közötti társadalmi különbség kisebb mértéke hatással volt az egyének boldogság érzetére és szabad döntésük esélyére. Vagyis ezek szerint a mutatók szerint jobban érzik magukat az emberek azokban az országokban, ahol a nemek közötti egyenlőtlenség mértéke kisebb. Megállapítottuk továbbá azt is, hogy a magas egy főre eső jövedelemmel rendelkező országokban jellemzően jobb a gender gap mutató (kisebb az egyenlőtlenség mértéke), és jellemzően boldogabbnak, szabadabbnak vallják magukat a megkérdezettek. Azt is láttuk ugyanakkor, hogy a GDP fontos szerepet játszott. Mindkét modellben szignifikáns pozitív kapcsolatban állt a vizsgált jelenséggel és csökkentette a gender gap.