Kozjek-Gulyás Anett: A kínai középosztály Kínában

ISSN: 
2062-2473
Szerkesztette: 
Füstös László – Tárnok Orsolya
Kiadta: 
TEAM Társadalmi Elemzések Műhelye PPKE BTK Szociológiai Intézet
Kiadás éve: 
2014
Oldalszám: 
21
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A kínai középosztály kialakulásának folyamatáról, fejlődésének jelenlegi állapotáról készülő elemzésnek számolnia kell azzal, hogy a szociológiai fogalmak alkalmazása Kína sajátos történelmi és kulturális hagyománya miatt csak szűkített értelmezéssel lehetséges.

A reform és nyitás politikájának 1978-as bevezetése óta tartó gyors gazdasági fejlődés átalakította a hagyományos kínai társadalom szerkezetét. A felgyorsult gazdasági változás a foglalkozási és a társadalmi szerkezetben a mobilitási folyamatok útján új osztályoknak és rétegeknek nyitotta meg a lehetőséget életpálya–esélyeik beteljesítésére. A gazdasági hatalom és az erőforrások tekintetében az egyes rétegek közötti különbségeket a politikai döntések szabályozzák, bár a piaci erőknek is egyre inkább nagyobb szerep jut.