Elméleti társadalomstatisztika

Alcím: 
Statisztikai módszerek a társadalomkutatásban
Szerkesztette: 
Füstös László
Kiadta: 
TEAM Társadalmi Elemzések Műhelye PPKE BTK Szociológiai Intézet
Kiadás éve: 
2014
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A tárgy oktatásának célja a hallgatók megismertetése a széles körben, rendszeresen használt társadalomstatisztikai fogalmakkal, mutatókkal, módszerekkel és modellekkel, azok tartalmával, adatforrásaival, számítási módszereivel és a közöttük fennálló összefüggésekkel. A tárgyalás során mind a társadalomstatisztika fogalmai, mutatói és modelljei elméleti megismertetése, mint ezeknek és rendszereik által kínált elemzési lehetőségek bemutatása és szemléltetése kellő súlyt kap. Ennek kapcsán a kurzus három fő célkitűzést tesz:


1.   

A társadalomstatisztika különböző módszereinek, modelljeinek elméleti megértése.


2.   

A különböző módszerek, modellek közötti választás tudásának megszerzése.