Füstös László - Tárnok Orsolya: Társadalmi Indikátorok, társadalmi terek, 2002 – 2012

ISSN: 
2415-9697
Alcím: 
Európai társadalmak az intézmények és az emberek iránti bizalomtérben, az elégedettségtérben és az értéktérben EUrópai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE), European Social Survey (ESS)
Szerkesztette: 
Füstös László, Tárnok Orsolya
Kiadta: 
TEAM Társadalmi Elemzések Műhelye PPKE BTK Szociológiai Intézet
Kiadás éve: 
2015
Oldalszám: 
226
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A Társadalmi füzetek 2015/1 online kiadványunk fő célkitűzése az Európai Társadalomtudományi Elemzések (EUTE, European Social Survey, ESS) tíz éves, 2002-2012-ig terjedő, kétévenkénti felmérések (6 Hullám adatai) adatbázisának legkorszerűbb statisztikai módszerekkel történő összehasonlító elemzése. A magyar társadalom bizalmi szintjének két bizalmi indikátorából és az elégedettség indikátorából komplex társadalmi szupraindikátort képezve kerültek összevetésre a hazai és Európai társadalmi változástendenciák. Feltártuk Magyarország és Európa társadalmának értékrendbeli helyzetét, értékek szerinti ország-sorrendjét, értékátalakulását és értékterét, valamint elemeztük az értékeket kifeszítő látens dimenziókat, illetve áttekintettük Schwartz értéktípusait, és értelmeztük az értéktípusok kétdimenziós látens terét. Definiáltuk az érték-indikátorokat és érték-szupraindikátort, melyek segítségével elhelyeztük Magyarországot az európai országok között. A legkisebb térelemzés MINISSA módszerével megalkottuk Magyarország és Európa értékterét és vizsgáltuk Schwartz elméleti modelljének leképeződését az értéktérben. Az értékindikátor által kifeszített térben ábrázoltuk a hat vizsgálati évet, és a tízdimenziós értékindikátorok terét leképeztük PROXSCAL eljárással a kétdimenziós térbe. Végül LVPLS strukturális modellezéssel feltártuk az értékek és értékminták mögötti struktúrákat illetve az értékminták és korábbi fejezetekben vizsgált társadalmi indikátorok összefüggéseit.