Füstös László: Látens változós modellek

ISSN: 
ISSN 2062-2473
Alcím: 
A sokváltozós adatelemzés módszerei
Szerkesztette: 
Füstös László
Kiadta: 
MTA Szociológiai Kutatóintézete Társadalomtudományi Elemzések Akadémiai Műhelye (TEAM)
Kiadás éve: 
2010
Oldalszám: 
640
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A sokváltozós statisztikai módszereket sokan említik többváltozós statisztikai módszerekként. A különbség a két megnevezés között csekélynek tűnik, azonban akik többváltozós statisztikaként említik, nem látják a módszerek lényegét; ti. nem egynél több, hanem nagyon sok változó térében jellemezzük a megfigyelési egységeket, és vagy a változók, vagy a megfigyelési egységek, vagy mindkettő struktúráját vizsgáljuk, képezzük le őket egy redukált, lehetőleg kevés dimenziószámú látens térbe. A könyv tartalmazza a látens változós modelleket, bemutatja azok elméletét, matematikai statisztikai becslési módszereit, és alkalmazási példáit. Milyen lépések szükségesek a sokváltozós matematikai statisztikai modellek elsajátításában? A tanulás folyamatát célszerű két részre osztani: egyik az elméleti, másik a gyakorlati tudás megszerzése. Ha el akarom sajátítanom az adatelemzést, először tisztába kell jönnöm a matematikai statisztika elméletével. Ha az elméleti tudást megszereztem, még korántsem vagyok beavatva az adatelemzés művészetébe. Ennek csak akkor leszek a mestere, művésze, ha sok gyakorlattal a hátam mögött az elméleti tudásom és a gyakorlati tapasztalataim végül egybeolvadnak az intuíciómban – ami minden mesterség, művészet birtoklásának a lényege. De az elmélet és a gyakorlat elsajátításán kívül egy harmadik tényező is szükséges: az adatelemzés mesterségének, művészetének birtokába jutni csak szenvedélyes akarással lehet. Kívánom, hogy mindenki, aki szenvedélyes akarással próbálja elsajátítani a sokváltozós statisztika módszereit, váljon a sokváltozós modellezés mesterévé, művészévé.