Füstös László – Szalma Ivett: Európa értékrendszere

ISSN: 
ISSN 2061-7062
Alcím: 
Magyarország értéktere – Európa értéktere
Szerkesztette: 
Füstös László – Szalma Ivett
Kiadta: 
MTA SZKI
Kiadás éve: 
2010
Oldalszám: 
70
Kiadvány típusa: 
Online időszaki kiadvány

A tanulmány célja, hogy felrajzolja Magyarország és Európa értékterét, és elemezze az értékterek kifeszítő látens dimenziókat. Az elemzés során áttekintjük Schwartz-, és korábbi elemzéseinkben alkalmazott értéktípusokat. Definiáljuk azokat az érték-indikátorokat és az érték-szupraindikátort, amelyek segítségével elhelyezzük Magyarországot az európai országok között. A legkisebb térelemzés módszerével (MINISSA) megalkotjuk Magyarország és Európa értékterét, vizsgáljuk, hogy Schwartz elméleti modellje hogyan érhető tetten, hogyan magyarázhatja a mért adatok alapján kifeszülő értékteret. A két értéktérben vetítjük Schwartz bipoláris látens értékdimenzióit, elemezzük az elméleti és az empirikus modell, és az európai és a magyar értéktér között fellelt eltéréseket, különbözőségeket. Megvizsgáljuk az értékteret az egyes, közvetlenül mért értékek által kifeszítve, és megállapítjuk, hogy Schwartz értéktípusai, bipoláris látens értékdimenziói bizonyos sajátosságokkal illeszthetők mind a magyar, mind az európai értéktérbe. Megállapítjuk, hogy az értéktér két féltekére bontható, amelyet ezek a bipolaritások feszítenek ki. Megnézzük, hogy az értékpreferenciákon alapuló Rokeach értéktér miben tér el Schwartz értékterétől. Végül megvizsgáljuk, hogy a Schwartz értékek mintabeli terében, az eredeti mérési térben elkülöníthetők-e sűrűsödési helyek, hasonló értékekkel rendelkező emberek, és ezek milyen értéktípusokat jelentenek. Öt értéktípust találunk, melyeket Schwartz két fő bipoláris értékdimenziói különítik el.